DISKRÉTNOST & SPOLEHLIVOST & DŮVĚRA

Společnost OMG marketing & consulting je firmou podnikající v marketingu a poradenství a má dlouholeté a profesionální zkušenosti jak v oblasti firemní, sportovní, tak I v oblasti státní správy.
 

OMG marketing & consulting umí doporučit klientovi kvalitní marketingový servis, protože se v minulosti podílela na strategiích a marketingových aktivitách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Spojuje tedy širokou znalost místních poměrů, kterou propojuje se znalostmi trhu v zahraničí a lze tedy hovořit o kombinaci lokálního a mezinárodního know-how, na čemž  zakládá naše marketingové a prodejní schopnosti a strategie.

 

OMG marketing & consulting také úzce spolupracuje s předními reklamními specialisty, právníky, ekonomy, což společnost řadí mezi firmy, která svým zákazníkům přináší poradenství a marketing se skutečnou přidanou hodnotou. A právě tyto hodnoty společnost ztělesňuje.

 

A protože je v  hlavní roli klient, ke kterému máme vždy osobní přístup, vzájemné porozumění a dlouhodobou důvěru, pak to  jsou klíčové aspekty naší spolupráce a musí probíhat v duchu hesla  „důvěra – spolehlivost - diskrétnost“.

 

Marketing

 

Náš přístup propojuje strategický marketing s detailními analýzami  a znalostmi trendů v jednotlivých sektorech, a to jak na základě našich zkušeností. Vždyť obchodní výsledky bezprostředně závisí na efektivních marketingových aktivitách.

 

 • Vytváření nové strategické a marketingové příležitosti
 • Vítězná strategie pro získání a udržení zákazníka
 • Revize Vaší firemní strategie vůči konkurenci
 • Příprava vstupu firmy na nový trh
 • Zefektivnění řízení vztahů se zákazníky
 • Udržení klienta prostřednictvím databázového marketingu
 • Naplánování vaší strategické iniciativy na budoucí roky
 • Zvýšení povědomí o vaší firmě na trhu
 • Zvýšení znalostí zákazníků o referencích firmy

 

Dotační poradenství

 

Pomůžeme vám s přípravou a realizací dotačních projektů včetně těch, jež jsou financovány z Evropské unie - nabízíme vám možnost získat finance pro vaše plánované projekty. Spolupráci poskytujeme obcím, podnikatelským subjektům, soukromým osobám i neziskovým organizacím.

 

V novém programovém období 2014 - 2020 je pro Českou republiku vyhrazeno celkem 650 miliard korun. Tyto peníze jsou určeny i pro Vaší obec či město, které můžete skrze projekty dále zvelebovat a rozvíjet. Využijte možnosti, které Vám dotace z EU nabízí a vytvořte ve své obci zajímavé projekty, které zpříjemní život obyvatelům Vašeho města.

 

Přehled programů, ze kterých lze čerpat

 • Operační program Doprava - kvalitní infrastruktura, dopravní bezpečnost, celková alokace 4,7 mld. EUR
 • Integrovaný regionální operační program - zlepšení veřejných služeb, rozvoj obcí a měst, celková alokace 4,6 mld. EUR
 • Program rozvoje venkova - hospodářský rozvoj, inovace zemědělských podniků, celková alokace 2,3 mld. EUR
 • Operační program Zaměstnanost - rozvoj lidských zdrojů, modernizace veřejné správy, podpora sociálních služeb, celková alokace 2,1 mld. EUR
 • Operační program Životní prostředí - kvalita ovzduší, zeleň, rekonstrukce ochrany přírody, celková alokace 2,6 mld. EUR
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - rozvoj mateřských a základních škol, vybavení pro školy, celková alokace 2,8 mld. EUR

Přehled aktuálně vyhlášených výzev najdete ZDE

 

 • Analýza dotačních možností
 • Zpracování žádosti o dotaci
 • Zpracování studií a analýz
 • Zpracování dokumentace
 • Dotační management
 • Výběrová řízení

 

 

O nás

 

Ing. Kristína Němečková, MBA - je ředitelkou divize Dotačního poradenství. V minulosti pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR jako vedoucí oddělení projektové kanceláře. Má zkušenosti s přípravou a řízením projektů, realizací veřejných zakázek i s finančním řízením projektů. Podílela se na přípravě strategických projektů na Magistrátě města Ostravy, které pomáhají rozvíjet město v oblasti sociální a bytové politiky. Dále má zkušenosti s vyřizováním příspěvku na zvláštní pomůcky a další příspěvky v rámci Úřadu práce ČR.

+420 607 75 74 77, nemeckova@omgmarketing.cz